Klub Bible21

Kdo jsou členové Klubu Bible21

Práce na překladu a vydávání Bible21 je podporována příspěvky členů Klubu Bible21 (dříve Klubu NBK). V současné době je aktivních členů více než 650. Jejich skladba zahrnuje převážně jednotlivce, ale i křesťanské sbory, firmy a jiné subjekty. Příslušnost k církvi či denominaci je skutečně rozmanitá a u mnoha z našich partnerů ji ani neznáme.

Jak se stát členem Klubu Bible21

Členem Klubu Bible21 se může stát každý, kdo se rozhodne za překlad Nové Bible kralické pravidelně modlit a přispívat
na ni částkou 150,- Kč měsíčně.

Podpory si nesmírně vážíme. Každý z našich partnerů má právo na dvacetipětiprocentní slevy na knihy vydávané ve vydava-telství Biblion a přednostní informace o pracovních textech Bible21.

Partnerům, kteří vlastní e-mailovou adresu zasíláme B21 info, kde najdou odkazy na stažení všech dosud přeložených knih, včetně knih dosud nezveřejněných. Knihy jsou ve formátu PDF nebo TXT.

Registrace do klubu Bible21

Vystavujeme potvrzení o přijatých darech

Darovanou částku je možné odečíst z daňového základu podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.
K tomuto účelu vystavujeme našim partnerům na požádání potvrzení o obdržení daru.