Kdo jsme

Bible21 přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.

Mottem a vodítkem celé práce se stalo prohlášení zapsané v listu Židům 4:12 – „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč.“ Stejně jako kdysi Bible kralická, i Bible21 je určena zejména pro bohoslužbu a každodenní čtení.

Naším přáním a modlitbou je, aby skrze tento překlad zazníval Boží hlas k naší generaci tak zřetelně a neodolatelně, jako tomu bylo u jeho předchůdkyně v generacích minulých.

Cíle Nadačního fondu

  1. podpora práce na překladu Bible21
  2. podpora vydávání Bible21
  3. osvěta a propagace Bible21

Přečtěte si celé pojednání o cílech a posláních Nadačního fondu Bible21