Jiří Hedánek

hedanek.jpgMgr. Jirí Hedánek se narodil r. 1956, věřícím je rovnež od svých 18 let. V 70. letech prošel podzemním katolickým seminárem, později absolvoval obory lingvistika-fonetika a překladatelství-tlumočnictví na Filosofické fakultě UK. Tamtéž studoval hebrejštinu, na Husově teologické fakultě aramejštinu.

Pod pseudonymem M. Chašbaz napsal v 80. letech apologetickou knihu Vzkříšení, která vyšla na Západě a u nás se široce rozšírila. Do práce na projektu Bible21 se zapojil v r. 1999, nejprve jako externí korektor, od r. 2001 pak jako překladatel na plný úvazek. Jeho odborná způsobilost a jeho hluboký duchovní přístup byly pro tým Bible21 po celou dobu velikým přínosem.

Jiří je ženatý, má dceru a syna.

Přednáška J. Hedánka pro Pražský lingvistický kroužek (2005), (PDF, 1452 kB)